התאוריה המרקסיסטית

התאוריה המרקסיסטית המסורתית של הדת מוליכה שולל במובן זה, משום שאין היא מודה בכך שאמונות אנימיסטיות מעניקות סיפוקים פסיכולוגיים שרוב בני-האדם אינם מוכנים לוותר עליהם, בלא שיזכו בתועלת כלשהי כפיצוי. אפשר שהדת פועלת לפעמים כאופיום, אבל שימשה בתפקיד זה זמן רב לפני היותם של מעמדות שליטים. אפילו בחברות ברמת המדינה, אין הכרח שהמעמדות השליטים יהיו הנהנים היחידים. האנימיזם מציע משהו לכל אחד, בין אם הוא חי בחבורת לקטנים או בכפר, בשבט או במדינה, בין אם הוא קפיטליסט או קומוניסט, מדכא או נדכא. מי אינו חפץ בהבטחה שיש לחיים תכלית ומשמעות, והם לא יגיעו לסיומם במות הגוף? מדוע צריכים אנשים לוותר על האמונות הנעימות הללו, רק משום שהם משתמשים בטכנולוגיות של עידן המחשב לפרנסתם? האמונה באלוהים ובהישארות הנפש אינה עומדת בסתירה לביצוען היעיל של רוב העבודות בחברה המתועשת. יכול אדם אפילו להיות מאמין במובן הכללי, ולהצטיין במדע, ברפואה ובהנדסה. בעיות וניגודים מתעוררים רק ברמה הרבה יותר ספציפית של אמונה, כגון הגיאולוג הנאלץ לבחור בין דוגמה דתית המציבה את ראשית העולם בנקודת זמן של לפני פחות מ10.000-  שנה, לבין כרונולוגית רדיומטריות החובקות אלפי מיליונים של שנים; או הביולוג החייב לבחור בין האבולוציה של המינים לבין "תורת הבריאה המיוחדת"; או רופא החייב לבחור, כשהוא בא לרפא מעי שנסתם, בין תפילה לבין התערבות כירוגית. הואיל ורוב האנשים אינם צריכים לקבל הכרעות כאלה כדי להשתכר למחייתם, נשארות השקפות העולם האנמיסטיות מצודדות יותר מיריבותיהן, גם בתרבויות עירונית עתירת טכנולוגיה.

ריצ'רד דוקינס (דוקינס, 1993: 11) טוען כי נראה כאילו המוח האנושי עוצב בפירוש כך שיבין את תורת דארווין שלא כהלכה, ויתקשה להאמין בה. הוא מציין שמוחנו בנוי לטיפול באירועים בעלי סולם זמנים שונה בתכלית מזה המאפיין שינוי אבולוציוני. תורת דארווין היא תיאוריה של שינויים מצטברים איטיים עד כדי כך שנדרשים אלפי עשורים, אם לא מיליונים, עד להשלמתם. כל שיקולי האינטואיציה שלנו, על מה שסביר ומה שאינו סביר, מתגלים כמוטעים בכמה וכמה סדרי-גודל.  המנגנון המשוכלל שצוידנו בו לספקנות ולהסתברות סובייקטיבית שוגה בהפרשים עצומים, משום שהוא מכוון - צחוק הגורל, האבולוציה היה שכיוונה אותו - לפעול בתחום של כמה עשורים, משך חיי האדם.