סקר אמונות של בני אדם

בני-אדם מחזיקים באמונות בדבר ישויות אנימסטיות זה 35.000 אלף שנה לפחות. ישנם גם ספרים בנושא כמו "הסוד ". כל הסוגים של ישויות ערטילאיות המצויים בדתות ה"מודרניות", יש להם מקבילים או אב טיפוסים מדויקים בדתם של החברות הקדם מדיניות. השינויים באמונות האנימיסטיות מאז התקופה הניאוליתית היו כרוכים בהסטת הדגשים ושכלול. במאה העשרים חקרו אנתרופולגים חברות פרימיטיביות רבות, מקצתן בטרם השפיע עליהן במידה ניכרת המגע עם ציביליזאציה מתקדמת יותר. מחקרים אלה גילו עובדה אחת מעניינית, שלא עמדו על מלוא משמעותה, והיא כי על פי רוב אין חייהן של חברות פרימיטיביות כלכליים גרידא, אלא הם מבוססים בדרך כלל על מערכת מורכבת של אמונות. אלה הן תורות חיים המספקות רקע וצידוק למנהגים הנושאים את חיי החברה מדור לדור. ברם בגלל הסקרנות המתמדת של האדם וכושר הדמיון שלו, ומפני שהוא חש צורך לתהות על קנקן עצמו ולחקור מנין בא, אמונות אלה יש בהן על פי רוב יותר מפירוט של כללי התנהגות: יש בהן גם הסבר מיתולוגי לטבע האדם, ליחסים האנושיים, למה שקורה לאדם אחרי מותו, ולמקומו בעולם.

            בשנת 1988 נערך סקר בארצות הברית שמצא כי שני שליש - 74% מאמינים שלאלוהים יש תפקיד בבריאה ובאבולוציה של המין האנושי (Gilbert, 1988). לעומת זאת, בסקר שנערך בברית המועצות 45% אמרו שהם מאמינים (Fletcher, 1981: 212).

            המדיניות הרשמית בברית המועצות התבססה תמיד על השקפתו של קארל מרקס (אבינרי, 1965: 65)  שלפיה הדת היא אופיום זול שמפיצות הקבוצות השליטות בקרב ההמונים כדי לטשטשם. בני-אדם הרוכשים ידע מדעי על תופעות טבעיות, ואנושיות, נוטשים אוטומטית את אמנותיהם התפלות והדתיות, על המנהגים הכרוכים בהן. כך לפחות חשב מרקס. כדי להקל על התפשטות האתיאיזם, ניצלה המדינה הסובייטית את שליטתה בתוכנית הלימודים כדי לטפח השקפת עולם אתיאיסטית, מאז היווסדה בשנת 1917. היא תמכה בארגונים כמו הליגה של אתאיסטים מיליטנטיים, שנועדו לבזות את המאמינים, והציגה תערוכות מיוחדות במוזיאונים, לתיאור ההיסטוריה של מלחמות, מעשי טבח ועינויים בשם הדת. אם כן מדוע יש בכל זאת בברית המועצות לפחות 100 מיליון איש שסירבו לזהות את עצמם כאתאיסטים בגלוי?